TU/e
Mike Boldy en Hans Cuypers

Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen

Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen is een vaardigeheid die je op de basisschool leert. Ingewikkelde sommen kun je met de rekenmachine maken, maar het is niet handig als je dit ook doet met eenvoudige sommen. Dit merk je vooral als je algebraïsche berekeningen gaat doen. Bij een som als "werk de haakjes weg in de uitdrukking (7x-3)(4x+9)" wil je niet vier keer de rekenmachine gebruiken.

Voorbeeld

Hier zie je een voorbeeld van een optelling. Het kan zijn dat je op de basisschool een afwijkende methode hebt geleerd. Gebruik je eigen methode tijdens de oefeningen.

\begin{array}{rc} 204 & \\ 78 & \\ 2174 & \\ 332 & \\ \underline{1989} &+ \\ 4777 & \end{array}

Voorbeeld

Hier zie je een voorbeeld van een aftrekking.

\begin{array}{rc} 3167 & \\ \underline{ 1259} &- \\ 1908 & \end{array}

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een vermenigvuldiging.

\begin{array}{rc} 314 & \\ \underline{476} & \times \\ 1884 & \\ 2198\phantom{2} & \\ \underline{1256\phantom{34}} & \\ 149464 & \end{array}