TU/e
Mike Boldy en Hans Cuypers

Venn diagrammen

Een Venn diagram is een grafische voorstelling van een verzameling. De verzameling wordt hierbij voorgesteld door een gesloten kromme, zoals een cirkel of een ellips. Elementen van de vezameling worden voorgesteld als punten binnen de kromme. Elementen die niet tot de vezameling behoren teken je buiten de kromme. Hier zie je een Venn diagram van de verzameling A=\{1,2,3\}:

Venn diagrammen hoeven niet precies getekend te worden: een schets van een ellips is voldoende. Ook hoef je niet alle elementen te tekenen. Met het label ``A'' geef je aan welke verzameling bij het diagram hoort. Het is ook mogelijk om dit met een kleur aan te geven. Hier zie je een voorbeeld van een Venn diagram waarin de verzameling A blauw is gekleurd:

Als er sprake is van een universum, dan wordt dit universum vaak aangegeven met een rechthoek in plaats van een rond figuur. Hier zie je een Venn diagram van A met \mathbb N als universum:

Merk op dat \mathbb N een oneindige verzameling is. Omdat je nu eenmaal niet oneindig veel punten kan tekenen, beperk je je tot de belangrijkste elementen.