TU/e
Mike Boldy en Hans Cuypers

Intervallen

Stel a en b zijn reële getallen. We gebruiken de volgende notaties voor intervallen met grenzen a en b:

Intervallen van de vorm [a,b] heten gesloten intervallen en intervallen van de vorm (a,b) heten open intervallen. Intervallen van de vorm [a,b) en (a,b] het half-open of half-gesloten. De hierboven beschreven intervallen heten begrensd.

Er bestaan een aantal manieren om intervallen grafisch weer te geven. Dit is de meest gebruikelijke:

Je kunt de grenzen ook weergeven met haakjes:
Tenslotte kun je de grenzen weergeven met open en gesloten bolletjes:

Stel a is een reëel getal. We gebruiken de volgende notaties voor onbegrensde intervallen met grens a:

Van onbegrensde intervallen hoef je slechts één grens op de getallenrechte te tekenen: